Chính Sách

Trang web bongdalu là một trang web cung cấp dịch vụ trực tiếp tỉ số bóng đá và chuyên tin tức bóng đá. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng, và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Bài viết chính sách này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

Thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân người dùng của bongdalu:

  • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ của trang web bongdalu
  • Gửi cho người dùng các thông báo, tin tức, cập nhật và ưu đãi liên quan đến trang web bongdalu
  • Phân tích và nghiên cứu về xu hướng và hành vi của người dùng
  • Bảo mật và ngăn chặn các hành vi gian lận, vi phạm hoặc xâm phạm quyền lợi của chúng tôi hoặc của người dùng khác
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết

Lưu trữ và bảo vệ

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trên các máy chủ an toàn và được bảo mật bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức. Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi người dùng yêu cầu hoặc khi không còn cần thiết.

Trang cam kết bảo mật thông tin người dùng, không chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng cho các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên quan khác, khi họ đồng ý tuân thủ các nguyên tắc và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Quyền và trách nhiệm

  • Truy cập, sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của họ trên trang web bongdalu
  • Chọn và thay đổi cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của họ trên trang web bongdalu
  • Từ chối hoặc hủy bỏ việc nhận các thông báo, tin tức, cập nhật và ưu đãi từ trang web bongdalu
  • Báo cáo cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm hoặc xâm phạm nào đối với thông tin cá nhân của họ
  • Tuân thủ các quy định và điều khoản sử dụng của trang web bongdalu

Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật bài viết chính sách này bất cứ lúc nào, khi có sự thay đổi về pháp luật, công nghệ hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về các thay đổi và cập nhật này qua email hoặc trên trang web bongdalu. Người dùng nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thông tin mới nhất.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào về bài viết chính sách này.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

hoặc số điện thoại: 0989531353.