Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Bongdalu  là một trang web cung cấp dịch vụ trực tiếp tỉ số bóng đá và chuyên tin tức bóng đá. Trang web bongdalu không phải là một nhà cái, không tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động cá cược bóng đá hoặc các hoạt động liên quan khác. Trang web bongdalu chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và giải trí cho người dùng.

Miễn trừ trách nhiệm

Bongdalu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin, dữ liệu, số liệu, kết quả, tỉ lệ, nhận định, dự đoán, phân tích, gợi ý hoặc các nội dung khác được cung cấp trên trang web bongdalu. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác minh tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của các thông tin, dữ liệu, số liệu, kết quả, tỉ lệ, nhận định, dự đoán, phân tích, gợi ý hoặc các nội dung khác trước khi sử dụng hoặc dựa vào chúng.

Bongdalu không khuyến khích hoặc ủng hộ việc tham gia vào các hoạt động cá cược bóng đá hoặc các hoạt động liên quan khác. Người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia hoặc khu vực mà họ sinh sống và hoạt động. Trang web bongdalu không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của người dùng liên quan đến các hoạt động cá cược bóng đá hoặc các hoạt động liên quan khác.

Bongdalu không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố, lỗi, gián đoạn, xóa, hư hỏng, virus, trễ hóa, sai sót hoặc thiếu sót nào liên quan đến việc vận hành, duy trì, cập nhật hoặc cải thiện trang web bongdalu. Trang web bongdalu có quyền thay đổi, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ của trang web bongdalu mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Đồng ý và chấp nhận

Bongdalu tuyên bố bằng việc sử dụng trang web, người dùng đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của bài viết tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Nếu người dùng không đồng ý hoặc không chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web.